Adquisició

Adquisición - Pregunta 01

On puc adquirir els medicaments que m'ha prescrit el meu metge? ¿On puc adquirir medicaments que no requereixen recepta mèdica?

Els medicaments legalment autoritzats han de comercialitzar-se a través dels canals legals, establits a aquest efecte, i dispensar-se a través d'oficines de farmàcia autoritzades o serveis de farmàcia dels hospitals.

Únicament si es tracta d'un medicament que no requereix recepta mèdica podrà adquirir-lo via on line. En la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública trobarà més informació sobre l'adquisició de medicaments per aquesta via: https://www.san.gva.es/venta-medicamentos-on-line

L'adquisició de medicaments fora d'aquests canals, com la que pot efectuar-se a través de pàgines Web il·legals, posa en risc la salut del consumidor.

https://www.aemps.gob.es/informa/campannas/medIlegales/home.htm