Alertes de qualitat

Alertas - Pregunta 01

On puc trobar informació sobre la retirada de medicaments del mercat i el seu motiu?

Pot consultar les alertes oficials emeses per l'Agència, que informen sobre problemes de qualitat en lots concrets de medicació:

https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHumano/home.htm

Si vosté és un pacient que es troba en tractament amb un medicament afectat per una alerta, revise si el número de lot que apareix en l'envàs es correspon amb el lot o lots afectats:

  • Si no és així, a vosté no l'afecta l'alerta.
  • En cas que siga un dels lots descrits en l'alerta, i calga continuar el tractament, pot acudir a la seua farmàcia per a gestionar el canvi de l'envàs per un altre no afectat, o contactar directament amb el titular d'autorització de comercialització del medicament per a realitzar aquesta gestió. La informació del titular de l'autorització del medicament ve recollida en l'envàs del medicament i en el prospecte contingut en aquest.

En el cas d'alertes que afecten a tots els lots d'un medicament, ha d'acudir al seu metge perquè li siga prescrit un altre medicament, o consulte el seu farmacèutic quan el medicament no estiga subjecte a recepta mèdica.