Aportació del pacient

Aportación - Pregunta 01

Quina és l'aportació que he de realitzar en l'adquisició d'un medicament?

Aportació i limit màxim mensual

Si vosté té condició d'assegurat o beneficiari de la Seguretat Social, la seua aportació dependrà de diversos factors i serà abonada en el moment de la dispensació.:

Factores de aportación a los medicamentos en condicion de asegurado o beneficiario de la Seguridad Social

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública concedeix subvencions a diferents col·lectius, amb la finalitat de compensar les despeses derivades dels tractaments prescrits pel seu metge.

Més informació:
Ajudes Copago

 

Aportación - Pregunta 02

L'aportació que ha de realitzar el pacient és la mateixa per a tots els medicaments?

El Ministeri de Sanitat estableix que determinats grups de medicaments tinguen aportació reduïda, com són els antihipertensius, antiepilèptics, medicaments per al tractament de la diabetis, etc., per a facilitar la continuïtat dels tractaments de caràcter crònic.

En aquest cas el pacient abonarà en el moment de la dispensació el 10% del preu de venda al públic (IVA inclòs), amb una quantia màxima de 4,24€, excepte els pacients exempts d'aportació. La quantia màxima s'actualitzarà cada any d'acord amb l'evolució de l'IPC.

Aquests medicaments s'identifiquen perquè tenen un cícero (punt negre) en el cupó precinte:

Identificació en medicament con un (punte negre)