Autorització i regulació

Autorización - Pregunta 01

Quins requisits ha de complir un medicament per a estar disponible en l'oficina de farmàcia o a l'hospital?

  • Cap medicament no es pot comercialitzar a Espanya sense l'autorització de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, que és l'organisme del Ministeri de Sanitat, que garanteix als ciutadans i als professionals sanitaris la qualitat, seguretat, eficàcia i la correcta informació dels medicaments.
  • Per a autoritzar un medicament s'han d'haver realitzat assajos clínics que demostren que aquest medicament és eficaç en les indicacions que es volen utilitzar, ser segur, no produint en condicions normals d'utilització efectes tòxics o indesitjables desproporcionats al benefici que procura, i que el medicament aconsegueix els requisits de qualitat exigits.