Informació oficial d'un medicament

Información Oficial - Pregunta 01

Quina és la informació oficial per a un medicament? ¿Quines diferències hi ha entre la fitxa tècnica i el prospecte d'un medicament?

La informació oficial relativa als medicaments és el prospecte i la fitxa tècnica, aquesta informació ha de ser aprovada per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS).

La fitxa tècnica és el document autoritzat per l'AEMPS, on es reflecteixen les condicions d'ús autoritzades per al medicament i recull la informació científica essencial per als professionals sanitaris.

El prospecte és el full informatiu que acompanya el medicament, basat en la fitxa tècnica, i que està redactat de forma clara i comprensible, orientat perquè el pacient tinga tota la informació que necessita per a l'ús correcte del medicament. En el prospecte s'inclou la composició completa del medicament (principi actiu i excipients), instruccions per a la seua administració, ús i conservació; així mateix, s'especifiquen els efectes adversos del medicament, les seues indicacions i contraindicacions, tot això amb la finalitat d'aconseguir la utilització correcta.

Información Oficial - Pregunta 02

On puc consultar els prospectes dels medicaments?

Pot consultar els prospectes dels medicaments autoritzats a Espanya a través de l'aplicació de l'AEMPS: https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html

  • Després de seleccionar el medicament que volem buscar, apareix a la dreta de la pantalla el símbol símbolo P sobre el qual es clica perquè s'òbriga el prospecte.
  • La pàgina també proporciona informació per als professionals sanitaris com és la Fitxa tècnica que apareix amb el símbol FT.

Ficha técnica de un medicamento