Lactància

Lactancia - Pregunta 01

Quins medicaments puc prendre si estic donant el pit?

  • Si durant la lactància la mare ha de prendre medicaments, consultar sempre el seu metge o pediatre per a valorar si es continua o no amb la lactància.
  • Si es prenen medicaments cal adoptar una estratègia per a la lactància:
    • Evitar la lactància en el moment de màxima concentració del fàrmac: prendre'l ½ hora després de la presa de llet o 3 h abans de la següent.
    • Si se sospita que un medicament és perjudicial a curt termini o és de presa única diària, es recomana l'extracció de la llet i el seu ús durant aqueix període.

http://www.e-lactancia.org/