Prescripció

En els centres sanitaris públics de la Comunitat Valenciana està implantada la recepta electrònica.

El metge, mitjançant un programa informàtic, li prescriurà els medicaments que es dispensen en la farmàcia sense necessitat de la recepta en paper.

El metge li entregarà un full amb el tractament que ha de seguir. En l'Oficina de Farmàcia, li podran dispensar els medicaments prescrits quan vosté els necessite, sense haver d'adaptar-se a unes dates preestablides. Els tractaments prescrits no es cancel·laran en el cas que no es realitzen tres dispensacions consecutives, com ocorria fins ara.

Més informació en: https://www.san.gva.es/receta-electronica

La recepta electrònica del Sistema Nacional de Salut és interoperable, la qual cosa significa que, presentant la targeta sanitària  individual, la dispensació dels tractaments prescrits en una comunitat autònoma pot realitzar-se en qualsevol oficina de farmàcia del territori nacional.

D'aquesta forma, en els desplaçaments, sobretot de llarga duració, a altres comunitats autònomes, se simplifica i garanteix la continuïtat dels tractaments prescrits.

Els pacients de MUFACE, MUJEJU i ISFAS que opten per l'assistència sanitària pública ja disposen de recepta electrònica i és interoperable.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/recetaElectronicaSNS/FAQ_ciudadanos.pdf

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través de l'aplicació APP GVA+Salut ofereix als usuaris registrats la possibilitat de consultar des del telèfon mòbil els tractaments vigents. A més, recentment s'ha incorporat una nova opció que permet que es realitzen les dispensacions d'aquests tractaments a través de l'app.

 
Per això, ja és possible acudir a la farmàcia sense necessitat de la fulla de tractaments, mitjançant la generació i visualització d'un PIN de validesa temporal, previ escaneig del codi de barres.
 
La informació per a la descàrrega de l'aplicació i el seu maneig es troba disponible en els següents enllaços:
 

https://www.san.gva.es/app-gva-mes-salut

https://www.san.gva.es/documents/151311/7571798/APP+Salut+-+Guia+rapida+valenciano_v1.pdf