SEGONS CONDICIONS DE PRESCRIPCIÓ I DISPENSACIÓ DELS MEDICAMENTS

L'AEMPS i el Ministeri de Sanitat estableixen les condicions de prescripció i dispensació dels medicaments:

  • Alguns medicaments es poden dispensar en les Oficines de Farmàcia sense recepta mèdica, és a dir no estan subjectes a prescripció mèdica.
  • Altres medicaments estan subjectes a prescripció mèdica i no es podran dispensar sense la recepta mèdica.
  • En determinats casos la prescripció només pot fer-se per metges especialistes (són els medicaments de Diagnòstic Hospitalari).
  • Hi ha determinats medicaments que requereixen el visat de la Inspecció dels Serveis Sanitaris previ a la seua dispensació en l'Oficina de Farmàcia (medicaments de diagnòstic hospitalari, medicaments amb cupó precinte diferenciat, medicaments d'Especial Control Mèdic, etc.).
  • No tots els medicaments es poden dispensar en les oficines de Farmàcia, hi ha medicaments que únicament es dispensaran des dels serveis de Farmàcia dels hospitals, són els qualificats d'Ús Hospitalari, i aquells medicaments que requerisquen una particular vigilància, supervisió i control d'acord amb la legislació vigent.