Finançament

Financiación - Pregunta 01

Està un medicament determinat finançat pel SNS? ¿Quins medicaments no es troben finançats pel SNS?

El Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat decideix quins medicaments estan finançats pel Sistema Nacional de Salut.

No es financen:

  • Els productes d'utilització cosmètica, dietètics, aigües minerals, elixirs, dentifricis i altres productes similars.
  • Els medicaments adscrits als grups o subgrups terapèutics exclosos del finançament per la normativa vigent.
  • Els medicaments qualificats com a publicitaris, així com els efectes i accessoris dels quals es realitze publicitat dirigida al públic en general.
  • Els medicaments homeopàtics.

Alguns medicaments no finançats poden finançar-se per a determinades patologies, que determina el Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat (per exemple, els laxants de fibra, que estan exclosos de la prestació farmacèutica, sí que es financen per a la malaltia inflamatòria intestinal, còlon irritable i diverticulosi). De vegades, un medicament pot estar finançat per a algunes indicacions i per a unes altres no (per exemple, els nous anticoagulants orals).