Informació en l'envàs dels medicaments

Información Envase - Pregunta 01

Què signifiquen els textos, sigles i símbols que es troben en els envasos dels medicaments?

SIGLES:

EFG: Equivalent farmacèutic genèric (identifica que és un medicament genèric).

ECM: Medicament d'especial control mèdic.

TLD: Medicament de dispensació renovable. Per a tractaments de llarga durada.

MTP: Medicaments tradicionals a força de plantes.

DH: Medicament de diagnòstic hospitalari. Ha de ser prescrit per especialistes adscrits a un hospital.

H: Medicament d'ús hospitalari. Només es dispensa en centres Hospitalaris.

EFP: Medicament publicitari. No necessita recepta per a ser dispensat en farmàcies, se'n permet la publicitat.

SÍMBOLS:

Medicament subjecte a recepta mèdica Medicament subjecte a recepta mèdica

Fa falta recepta d'estupefaents Fa falta recepta d'estupefaents (morfina, etc.).

Medicaments psicotròpics Medicaments psicotròpics

S'ha de conservar en el frigorífic (no congelar) S'ha de conservar en el frigorífic (no congelar)

PICTOGRAMES:

Pictograma conduccióMedicaments que poden reduir la capacitat de conducció o el maneig de maquinària perillosa.

Información Envase - Pregunta 02