Medicaments estrangers

Medicamentos extranjeros - Pregunta 01

Si el metge m'ha prescrit un medicament que no està comercialitzat al nostre país, però sí que està disponible en altres països, què he de fer?

Els medicaments que no estan autoritzats a Espanya i la utilització dels quals siga imprescindible per a previndre o curar una determinada malaltia, s'hauran d'importar d'altres països.

Medicamentos extranjeros - Pregunta 02

S'importen tots els medicaments estrangers que se sol·liciten?

L'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) haurà d'autoritzar la importació dels medicaments estrangers.

Medicamentos extranjeros - Pregunta 03

En la Comunitat Valenciana qui tramita la sol·licitud a l'AEMPS?

Els tràmits es realitzen en els Serveis de Farmàcia dels hospitals de la Conselleria de Sanitat o en les direccions territorials de Sanitat (València, Castelló o Alacant).

Els Serveis de Farmàcia dels hospitals de la Conselleria de Sanitat, tramitaran les sol·licituds si la prescripció l'ha realitzada un metge de la Conselleria, i vosté té la condició d'assegurat o beneficiari de la Seguretat Social. Si l'AEMPS autoritza la importació, des del Servei de Farmàcia li dispensaran el medicament. El pacient haurà de presentar l'informe del metge i la targeta SIP.

Si vosté pertany a una mutualitat (MUFACE, MUGEJU o ISFAS) o va un metge privat, els tràmits i la dispensació es realitzaran des de les direccions territorials de Sanitat (València, Alacant o Castelló, segons li corresponga). Si l'AEMPS considera que un medicament sol es pot dispensar en un hospital, els tràmits els realitzarà el Servei de Farmàcia de l'hospital on l'estiguen atenent. El pacient haurà de presentar l'informe mèdic i haurà d'identificar-se.