Notes de seguretat

Notas seguridad - Pregunta 01

On puc localitzar la documentació oficial sobre algun problema relacionat amb l'ús d'un medicament?

En la pàgina web de l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS), pots consultar les notes Informatives oficials emeses per l'Agència que contenen informació general sobre:

  • noves reaccions adverses a medicaments comercialitzats
  • amplien informació sobre reaccions adverses ja conegudes
  • riscos associats a l'ús de medicaments fora de les indicacions aprovades
  • possibles errors en l'administració de medicaments

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/home.htm

En les normes informatives s'aporta informació per a actuar davant aquests problemes.