Notificació de sospites sobre reaccions adverses

Reacciones adversas - Pregunta 01

Què faig si, en prendre un medicament, aquest em produeix un problema de salut addicional al que tenia?

Si un medicament li produeix un problema de salut consulte el seu farmacèutic o metge de capçalera.

Es recomana als pacients i professionals sanitaris que notifiquen les sospites d'efectes adversos que observen en qualsevol medicament. Els pacients poden notificar les sospites d'efectes adversos directament al Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat:

https://www.notificaram.es/

És molt important notificar les reaccions adverses als medicaments subjectes a seguiment addicional. Aquests medicaments hauran d'incloure, en el seu prospecte i en la fitxa tècnica, un triangle invertit de color negre acompanyat d'una frase explicativa:

Aquest medicament està subjecte a seguiment addicional. ▼

https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/que-significa-triangulo-negro.pdf

L'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) posa a disposició del públic, a través de la seua pàgina web, informació sobre els casos de sospites de reaccions adverses a medicaments d'ús humà notificats a Espanya.

Més informació en els següents enllaços:

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/docs/NI_MUH_FV-5-2019-Reacciones-adversas.pdf 

https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/notifica-reacciones-adversas/home.htm