Problemes de subministrament

Suministro - Pregunta 01

Com puc trobar un medicament que no tenen en l'Oficina de Farmàcia? ¿On he d'informar-me sobre això?

Pot ser que no trobe el medicament que li ha prescrit el metge perquè està afectat per un problema de subministrament.

Un problema de subministrament és una falta continuada i generalitzada d'un medicament en les oficines de farmàcia i en els serveis de farmàcia dels hospitals. Normalment són conseqüència de problemes en la fabricació del medicament o en la seua distribució.

En l'Agència Espanyola del Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) es pot consultar el llistat dels medicaments que tenen problemes de subministrament. No s'inclouen en la relació aquelles incidències per a les quals s'espera una ràpida solució i per tant no tindrien repercussió assistencial.

https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/problemasSuministro/home.htm

En determinades situacions l'AEMPS pot autoritzar que el medicament s'importe de forma temporal com a medicament estranger fins que el subministrament es resolga.