Productes a força de plantes

  • Productes que tenen en la seua composició plantes tradicionalment considerades medicinals, i que no s'han registrat com a medicament en l'AEMPS.
  • El Ministeri de Sanitat estableix la llista de plantes la venda a públic de les quals està restringida o prohibida per raó de la seua toxicitat.
  • Poden vendre's lliurement al públic les plantes, tradicionalment considerades com a medicinals, i que s'oferisquen sense referència a propietats terapèutiques, diagnòstiques o preventives, quedant prohibida la seua venda ambulant.
  • No tenen la consideració de medicament.
  • Es poden comercialitzar lliurement (farmàcies, herboristeries i alimentació), quedant-ne prohibida la venda ambulant.
  • No tenen prospecte, i no poden fer referències a propietats per al tractament o prevenció de malalties.