QUÈ ÉS UN MEDICAMENT, UN PRINCIPI ACTIU I UN EXCIPIENT?

  • Un medicament és una substància o combinació de substàncies per al tractament o la prevenció de malalties en els éssers humans. També considerem medicament les substàncies que s'utilitzen per a restaurar, corregir o modificar funcions fisiològiques de l'organisme o aquelles per a establir un diagnòstic mèdic.
  • Els principis actius són els components actius dels medicaments que, per a poder ser administrats, s'han de preparar en una "forma farmacèutica" (comprimits, càpsules, xarops, supositoris, pegats…), per a això es necessiten els excipients.
  • Els excipients són substàncies que no tenen activitat terapèutica i tenen un paper important en la preparació, conservació i administració dels medicaments. Alguns d'ells són de declaració obligatòria perquè poden estar relacionats amb l'aparició de problemes en alguns pacients (al·lèrgies, intoleràncies, etc.).