Venda de medicaments en internet

L'1 de juliol de 2015 es va posar en marxa, a tota Europa, el sistema que permet als ciutadans comprar medicaments, a través d'Internet, utilitzant el logotip comú europeu. Només les farmàcies legalment autoritzades, poden realitzar de forma individual dispensació per internet.

A Espanya, es poden dispensar, on line, els medicaments que en el Centre d'Informació on line de Medicaments de l'AEMPS (CIM), estiguen classificats i registrats com a comercialitzats i no subjectes a prescripció mèdica:

http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm&receta=N&comercializado=S

Enllaços a tríptics informatius:

https://www.san.gva.es/documents/152919/b54ebc52-34d7-4924-9a1c-a79f0302c9dd

https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/medIlegales/home.htm

Imagen de verificación de sitio web legal