Venda de mecidaments en web il·legals

L'adquisició de medicaments fora dels canals legals, com la que pot efectuar-se a través de pàgines web il·legals, posa en risc la salut del consumidor.

https://www.aemps.gob.es/informa/campannas/medIlegales/home.htm